Preview

4KAXLWLM1J

Track 1: Dodie – Secret for the Mad
Tuesday, 2:30 pm

Dear Jake,

They never tell you how difficult it can be to remember someone’s voice long after they’re gone. You can try to imagine and replay conversations in your head but these memories come out more like hard-subbed silent films rather than talkies.

It’s only been a week, but it feels more like a year had gone by without you. I’ve never been good at grieving. Or timelines. Or keeping track of the days. To be honest, the entire week feels like one long sleepless, staggering night I’m not allowed to see the end of. Like I’ve been waiting for morning to come, but every time I emerge from my sheets to check for sunshine, all I see is more darkness.

I hate everything about this, Jake. I hate that I need to cope with something I didn’t ask to be in. I hate that it happened so suddenly. Although to be fair, how do you prepare for something like it anyway?

It’s in the middle of summer and the heat is killing me. I’m looking outside the bookstore and I’m seeing a traffic jam at the intersection and it’s so weird to see it at 2:30 in the afternoon in the summer. I guess what I’m saying is that everything is an anomaly. You not being here. This unforgiving heat. The terrible traffic.

I will never get used to this routine, so I guess it’s a good thing that starting next week, something will change about how I spend my days. I can’t even remember the entire conversation I had with Dr. Silang about the teaching post, but I somehow ended up accepting a part-time teaching position at the university. Yes, the classes that you were handling.

If I could describe how I feel, I think the most accurate word I could think of right now is dread. About living up to everyone’s expectations. About interacting with the students you left behind and who adored you. About seeing you in each one of them. I know that this is a rather pathetic attempt to hold on to your memories and to pretend like I didn’t lose my best friend. But every day, I keep trying to remember your voice and how your laughter sounded like, and it’s getting difficult, Jake. So maybe I could find them in the classrooms that you occupied and in the students whose lives you’ve touched.

I know that it will never be the same, but here’s to hoping I still find you in other people, Jake.

Always,
Matty

Multo

Naririnig ko silang kumakatok lahat
Narininig ko ang mga sigaw nila
At pag tumitingin ako sa salamin
Mas natatakot akong
Hindi nakikita sa mukha ko
Ang pagkarindi sa mga boses
At katok ng mga sarili kong multo

May isa sa kanilang ginagamit ang kanyang kamao
Narininig ko ang dagundong nito kasabay ng tibok ng aking puso
Wala siyang sinasabi
Pero ramdam ko na dala niya ang aking pagkaguho

May mga iba namang bumubulong lang
Banayad ang boses nila pero napakalinaw
Ng nais nilang iparating
Na mas maliit ang tingin nila sa akin
At alam nila na konting pilit pa
Na bibigay rin ako
At pakakawalan ko sila

Pero hindi sila dapat makawala

May isa sa kanila, inuuntog lang ang ulo niya
Habang sinasabi paulit-ulit
Na wala akong kwenta

Naririnig ko siya
Sa pinakaloob na parte ng aking tenga
Yung pakiramdam na nakalubog ang ulo ko sa batya
At wala akong ibang naririnig kahit sarili ko
Pero naririnig ko siya

Naririnig ko silang kumakatok
Na para bang ilang siglo na silang nagpipigil
At oras na nila ngayon para lumaya at kumawala
Para maghasik ng lagim sa lahat ng gumawa ng mali sakin
At una sa listahan nila ang pangalan ko para puntiryahin

Walang ibang nakakarinig ng mga katok nila kundi ako
Mahirap itago ang isang bagay na hindi nakikita ng ibang tao
Hindi ko kayang ipaliwanag ang itsura ng mga multong parating nag-iibang anyo.
Tuwing akala kong nakikilala ko na sila, may panibago silang sorpresa

Silang pumapalakpak kapag nakikita akong balisa
Silang humahalakhak tuwing nawawalan ako ng pag-asa
Silang parating kumakatok sa dibdib ko at
Nagmamakaawang palabasin ko

Kaya paano ko sasabihin sa ibang,
“Sandali lang, kailangan ko lang patahimikin ang utak ko.
Kailangan ko lang maramdaman ulit na kontrolado ko pa rin ang emosyon at mga saloobin ko,
Na ako pa rin itong nakikita mo at kumakausap sayo.”?

Hindi ko sila dapat hayaang makawala
Hindi sila dapat makawala

Marami na akong sinubukan
At mga taong tinakbuhan
Sa pag-asang malunod ng mga
Tawa nila ang alingawngaw
Ng mga multong sa isip ko
Napiling manirahan
Para hindi ko na marinig kumatok ang mga ito

Paulit-ulit, gabi-gabi
At tahimik na akong makatulog

Pero minsan
Magsisimula pa lang ang araw ko
O kaya habang naliligo
O nagpapakain ng aso
Tatahimik panandalian ang mundo ko
At bigla na lang may kakalabog
Dito sa dibdib ko
At mag-uumpisa ulit
Na maririnig ko
Kumakatok sila